• Malmö, Skåne län,
  • Sverige

Välkommen till första upplagan av Malmö ActionRun ! 

9 juni Malmö
Två svårhetsgrader.
Välj mellan två svårighetsgrader, 5 eller 8 km med 30 respektive 40 hinder.
Banan är väl snitslad och markerad ut med hela sträckan. Där banan delar sig mellan 5 och 8 km finns funktionärer samt skyltar.